Arbitrage bij Alecto


Arbitrage bij Alecto/scheidsrechterscommissie


Een goede arbitrage is een voorwaarde voor het spelen van een sportieve en plezierige wedstrijd.
Binnen Alecto hebben we een scheidsrechterscommissie. Deze commissie regelt veel zaken die bij de arbitrage horen, zoals

 • het indelen van scheidsrechters voor de wedstrijden op zaterdag en zondag;
 • het opleiden en begeleiden van nieuwe scheidsrechters zowel bij de jeugd als bij de senioren;
 • het op peil houden van een goede kennis van de spelregels bij de leden;
 • het begeleiden van talentvolle scheidsrechters.

In de beleidsnota Arbitrage van de KNHB 2006 – 2011 (de KNHB werkt aan een update) staat een aantal doelstellingen die Alecto tot de hare heeft gemaakt zoals

 • Alle hockeyers van 16 jaar en ouder zijn in het bezit van het diploma Clubscheidsrechter;
 • Alecto heeft een VerenigingsArbitragePlan (VAP). Dit plan wordt geüpdated zodra het nieuwe KNHB-beleidsplan er is;
 • Alecto heeft vijf (voormalig) bondscheidsrechters binnen de eigen gelederen: Jos Kanters, Gary Anderson, Dick Dompeling, Tom Mentink, Marije Noordhoek.

De scheidsrechterscommissie probeert het arbitrageniveau binnen Alecto te verhogen onder andere door

 • regelmatig op de Alecto website te publiceren over arbitrage;
 • het belang van een goede arbitrage tijdens voorlichtingsavonden met coaches, managers en begeleiders van Alectoteams onder de aandacht te brengen;
 • alle (jeugd)scheidsrechters die hun scheidsrechterskaart hebben gehaald te begeleiden gedurende hun eerste wedstrijd(en);
 • talentvolle jeugdscheidsrechters verder te begeleiden en onder te brengen in de vervolgopleiding CS+zorg te dragen voor voldoende kwalitatieve begeleiders;
 • begeleiders binnen Alecto zijn: Jos Kanters, Anja Vis, Gary Anderson, Ward Brand, Peter Prillwitz, Dick Dompeling, Mathieu Filippo en Tom Mentink.

Uiteraard zijn enthousiaste scheidsrechters en senioren welkom om dit begeleidingscorps te versterken.
Meer informatie over bovenstaande en algemene info over (het werk van) de scheidsrechterscommissie? Neem contact op met de voorzitter van die commissie (Dick Dompeling, [email protected]).

Vragen van scheidsrechters over indelingen:
Heb je vragen over jouw indeling op zaterdag of zondag?
Neem dan contact op met het wedstrijd commissariaat. Via onderstaande link vind je hiervoor alle informatie.Meer info over arbitrage op Alecto: