Sportiviteit en respect

Vanaf zaterdag 11 maart aanstaande start Alecto met de Gele Jassen. Op de zaterdag zal dan vanaf 10:00 – 18:00 uur een persoon rondlopen in een, jawel, felle Gele Jas.
 
Wat zijn de Alecto gele jassen:
De gele jassen bij Alecto is een groep vrijwilligers, onder verantwoording van de scheidsrechterscommissie, die op zaterdag zorgdragen dat wedstrijden sportief verlopen.
 
Wat is de doelstelling van de Alecto Gele Jassen:
Wij hebben een focus op sportiviteit & respect en vanuit die focus beschermen wij (jonge) scheidsrechters tegen coaches, spelers en publiek.
 
Hoe herken je ons:
Het is Alecto, dus je herkent ons aan een felle Gele Jas.
 
Wat wordt er van jou als scheidsrechter verwacht:

Minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd meld je je bij de Alecto Gele Jas. Hij vinkt je naam aan op het planningsformulier. Als je een ander vervangt dan schrijft hij jouw naam op zodat we de administratie goed kunnen bijwerken en hij geeft jou een muntje voor een drankje aan de bar.
Als je zenuwachtig bent voor je wedstrijd, bijvoorbeeld omdat het je 2e wedstrijd is, dan mag je aan de Alecto Gele Jas aangeven dat je het prettig vindt als je wat wordt geholpen of als er extra wordt opgelet tijdens jouw wedstrijd.
Indien je er prijs op stelt kunnen we je een korte feedback geven van wat verbeterpunten. Je moet dan wel vooraf aangeven dat je "extra aandacht” wilt en je moet na je wedstrijd wat tijd over hebben. Het kan namelijk zijn dat de Alecto Gele Jas eerst scheidsrechters voor een nieuwe wedstrijd moet opstarten alvorens er tijd is om jouw feedback te bespreken.
 
Is de wedstrijd die je hebt gefloten niet fijn verlopen, dan kan je je na de wedstrijd bij de Gele Jas melden en samen bespreken hoe wij dit kunnen oplossen. Bijvoorbeeld kunnen wij ervoor zorgen dat je bij een volgende wedstrijd een extra begeleiding krijgt gedurende de hele wedstrijd.
 
LET OP wij draaien dienst van 10:00 – 18:00 uur. Dat betekent dat als jouw wedstrijd eerder begint, dat wij er nog niet zijn. De Gele Jas probeert jou op te zoeken in de rust, maar als dat niet lukt, wil je je dan na de wedstrijd alsnog even melden. Je wordt dan alsnog aangevinkt en je krijgt je muntje.
 
Wat doet de Alecto Gele Jas:
- wij lopen rond langs alle velden en bekijken of een wedstrijd goed verloopt en of spelers, coaches en publiek zich gedragen.
- We helpen jou als scheidsrechter, dat jij een lekker potje kan fluiten. Als een wedstrijd uit de hand loopt richting de scheidsrechters, dan zullen we de personen hierop aanspreken. Van wangedrag maken we een verslag en zorgen dat clubs (ook Alecto) hierop wordt aangesproken.
- zoals hierboven aangegeven kunnen we je extra helpen en feedback geven als je dat wilt.
 
Wat doet de Alecto Gele Jas niet:

Wij zijn er wel om een probleem voor een team op te lossen, maar niet om het probleem op te lossen van de scheidsrechter zelf omdat die ineens niet kan.
Als je bent ingedeeld, dan moet je fluiten. Als je niet kan, dan moet jezelf een vervanger regelen. Als wij worden opgezadeld met het probleem dat jij niet komt, dan wordt hier wel actie op ondernomen. Bijvoorbeeld richting jouw team (geen scheidsrechter van de club die dag) of extra fluitbeurten voor jou.
 
Wil je weten wie er Gele Jas van dienst is? Klik dan hier.