PR Commissie

 

P.R. is enorm belangrijk voor Alecto. Eigenlijk is het P.R. beleid een onderdeel van een totaal en alomvattend marketing plan.

 

Marketing Plan Alecto:

Dit zijn alle activiteiten van de club die niet tot de kernactiviteiten behoren, maar die tot doel hebben de ambities en doelstellingen van de club te kunnen realiseren.

 

Met betrekking tot de P.R. hebben we bij Alecto zowel met interne als externe communicatie te maken:

 

Interne Communicatie:

Het informeren van alle betrokkenen binnen Alecto (spelers/vrijwilligers/ouders/sponsoren) omtrent het beleid en de activiteiten van de club in de meest ruime zin, met de bedoeling dat door deze interne communicatie de ambities en doelstellingen van de club (makkelijker) kunnen worden gerealiseerd.

 

Externe Communicatie:

Alle activiteiten die het denken, voelen en handelen van derden beïnvloeden met de bedoeling dat het voor de club hierdoor eenvoudiger wordt haar ambities en doelstellingen te realiseren.

 

Voor de interne en externe communicatie is de website een onmisbaar medium. Vandaar dat binnen Alecto meer en meer aandacht wordt besteed aan een goede website die actueel is en haar volgers continue informeert over wat er leeft binnen de club.

 

De internet commissie

Binnen Alecto is er een speciale internet commissie die zich bezig houdt met het up-to-date houden van de website. Zij worden gevoed door informatie van leden, vrijwilligers, ouders, etc. die interessante of belangrijke informatie doormailt naar het emailadres:

[email protected] van de commissie. Zij bepalen dan wat en op welke manier deze informatie op de website wordt gezet of onder de leden wordt verspreid.

 

De doelstelling van de internetcommissie is om de site zeer actueel te houden zodat

a)      leden, ouders, vrijwilligers dagelijks inloggen op de site om op de hoogte te blijven van het wel en wee van Alecto

b)      en daarmee de betrokkenheid van leden, ouders, vrijwilligers, etc. met Alecto te vergroten.

 

Verslagen:

Leden hebben door in-te-loggen zelf de mogelijkheid verslagen van hun wedstrijden in te voeren zodat zij zichtbaar worden op de site. Naam van de auteur en tijdstip van plaatsing worden automatisch getoond. Leden die in hun verslagen gebruik maken van ongevoeglijke taal of de naam van Alecto, haar leden, tegenstanders, vrijwilligers of sponsors geweld aan doen, zullen disciplinair worden gestraft. Achter de “inlog” is een document geplaatst met het beleid van het bestuur jegens leden die zich niet aan de webetiquette houden.