Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 19 thuiswedstrijd(en) en 22 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 17 maart 2018
Tijd T/U Team Tegen team
08:45 Uit M8E3 V.M.H.C. CARTOUCHE M8E3
09:00 Thuis MD1 HCRB MD1
09:00 Uit J6E3 LOHC JE5
09:00 Thuis J6E4 hdm JE8
09:00 Thuis M6E7 R.H.V. Leonidas ME9

zondag 18 maart 2018
Tijd T/U Team Tegen team

Er zijn meer wedstrijden afgelast, klik hier voor alle afgelaste wedstrijden
Alecto Vertrouwenspersoon 
 
Binnen Alecto vormen respect, fatsoen en vriendelijkheid de basis voor de manier waarop leden en bezoekers met elkaar omgaan. Gelijkwaardigheid en sociale en fysieke veiligheid zijn een groot goed en uitgangspunt voor het sociale verkeer binnen alle geledingen van de vereniging.
 

Er kunnen zich situaties voordoen die strijdig zijn met de normen en waarden die binnen Alecto van kracht zijn. Situaties waarin leden zich blootgesteld voelen aan discriminatie, intimidatie of andere vormen van gedrag die als ongewenst en onaangenaam worden ervaren.

 
Wie zich onheus bejegend voelt kan binnen Alecto de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke adviseur, die gehouden is aan een geheimhoudingsplicht. Leden kunnen vertrouwelijk een klacht bij hem melden, waarna de vertrouwenspersoon kan adviseren, bemiddelen en zoeken naar een oplossing dan wel de klacht verder geleiden.
 
De volgende personen kunnen zich met een klacht tot de vertrouwenspersoon wenden: (niet) spelende leden en, in het geval van aspirant-leden (d.w.z. leden die jonger zijn dan 18 jaar): hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers namens hen. Voorts werknemers van de vereniging, mits het geen klacht betreft van arbeidsrechtelijke aard in de ruimste zin des woord. 
 
De functie van vertrouwenspersoon bij Alecto wordt vervuld door de heer Roeland van Velzen. Er kan met hem contact opgenomen worden op het volgende telefoonnummer: 071-5412360 (telefoon praktijk).
 

Hoofdsponsor

Subsponsoren

Sponsoren