Informatie over de video opnames bij HGC.

Het bestuur heeft een precair en naar bericht ontvangen over heimelijke opnames van een dameskleedkamer bij HGC.

Wij vragen u daarom aandacht voor het onderstaande:

Geachte leden en vrienden van LSC Alecto, ouders en verzorgers,

Enkele maanden geleden zijn er dvd’s gevonden met daarop heimelijke opnames van een dameskleedkamer, waarbij te zien is dat 

vrouwen en meisjes zich omkleden. Uit het politieonderzoek is gebleken dat het om een kleedkamer van HGC gaat.

Het strafrechtelijk onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen boven de 18 jaar en meisjes in de leeftijdsgroep van 12 - 18 jaar 

heimelijk zijn gefilmd in de bewuste kleedkamer, waarbij sommigen geheel of gedeeltelijk ontkleed in beeld zijn. De politie beschikt 

over gegevens waaruit zij opmaakt dat de gefilmde periode 2006 - 2011 is. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is 

van een ruimere periode. De beelden zijn vastgelegd door een statische camera. De camera kon niet bewegen of inzoomen. 

Het is niet uitgesloten dat ook leden van onze hockeyclub zijn gefilmd.

Eén van de vrijwilligers van HGC is als verdachte aangemerkt in deze zaak. HGC is begin juli door de politie hiervan op de hoogte 

gebracht. Op 10 juli jl. heeft HGC verdachte formeel de toegang tot de club ontzegd. Omdat het politieonderzoek nog liep, is op 

verzoek van politie en justitie op dat moment hieraan geen ruchtbaarheid gegeven. Er is tussentijds steeds intensief contact 

geweest tussen HGC, de politie en het Openbaar Ministerie.

De politie heeft de verdachte op dinsdag 26 augustus aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat hij op 

donderdag 28 augustus is voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloten heeft dat hij langer wordt vastgehouden. Op 

donderdag 4 september moet de verdachte  voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen, die zal beslissen of het voorarrest 

moet worden verlengd. Ongeacht deze beslissing zal de verdachte. zich op een later moment voor de rechter moeten 

verantwoorden. 

Wij beseffen dat u het liefst exact zou willen weten wie gefilmd zijn. De politie verricht echter geen verder onderzoek naar de 

identiteit van de vrouwen en meisjes die in beeld zijn. Deze afweging is onder meer vanuit privacyoverwegingen gemaakt, omdat 

identificatie van alle gefilmde personen zou betekenen dat nog meer personen de beelden zouden moeten bekijken. Daarnaast is 

identificatie niet nodig voor het strafrechtelijk onderzoek. De politie heeft vooralsnog geen aanwijzing dat de verdachte naast het 

heimelijk filmen nog andere strafbare feiten heeft gepleegd bij de betreffende vereniging. Tijdens het politieonderzoek is bij hem 

thuis (inter)nationaal bij de politie bekende kinderporno aangetroffen. Dit materiaal is niet door hemzelf gemaakt en is op geen 

enkele manier aan de hockeysport te relateren. 

Wij beseffen dat de informatie in deze brief tot ongerustheid kan leiden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het vorenstaande dan kunt u het bestuur bereiken 

via [email protected]

Bij vragen van media of buitenstaanders wordt u verzocht te verwijzen naar het bestuur, e-mail: [email protected].

Het bestuur van LSC Alecto
5-9-2014 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren