Gevolgen van de energiecrisis voor Alecto

Ook onze mooie hockeyclub ondervindt gevolgen van de energiecrisis. Wij houden je graag op de hoogte van de stand van zaken.

1. Wat verbruikt LSC Alecto nu eigenlijk per jaar?

Op ons complex gebruiken wij per jaar tussen de 10.500 en 11.500 m3 gas en tussen de 115.000 en 130.000 kWh stroom. Dit is uiteraard afhankelijk van de buitentemperatuur.

2. Heeft de club een vast of een flexibel contract?

Alecto heeft een vast contract, echter dit loopt tot 1 januari 2023. Het verlengingsaanbod (jaarcontract) dat wij op dit moment krijgen is schrikbarend en zal neerkomen op zo’n zeven keer ons huidige tarief. We betalen nu ongeveer 25.000 euro en zouden binnen een nieuw vast contract naar 175.000 euro gaan. Dit komt grofweg neer op een kostenstijging van zo’n EUR 150.000,- op jaarbasis, op een totale begroting van 700.000 euro.

Dit bedrag is niet op te brengen en om die reden is besloten om (nog) geen nieuw jaarcontract aan te gaan. We hopen op een daling van de tarieven in de komende maanden, eventueel met hulp vanuit de (lokale) overheid.

3. Hoe zit het met de Alecto Droomfabriek Hockeydome?

De blower en de verlichting verbruiken tussen de 8000 en 10.000 kWh en de verwarming tussen de 2500 en 3500m3. Dit is afhankelijk van de buitentemperatuur, sneeuwval en wind. De dome is dus een aanzienlijke kostenpost, maar na zorgvuldige afweging hebben we besloten het risico te nemen de tent desalniettemin op te zetten. Het kunnen deelnemen aan de zaalcompetities is dermate belangrijk voor ons als club, dat wij alles op alles willen zetten dit door te kunnen laten gaan.

4. Wat staat er nu allemaal te gebeuren?

Niemand weet precies wat er de komende maanden zal gebeuren. Er wordt gesproken over dalende tarieven en steun, maar we kunnen hier niet op wachten. Naast het nauwgezet monitoren van de prijsontwikkeling, ontwikkelt het bestuur een noodplan. De sterke voorkeur ligt bij flink bezuinigen op de energie, in plaats van de contributie te verhogen. Daarnaast zijn er gesprekken met de gemeente Leiderdorp om onze precaire situatie duidelijk te maken en naar een financiële oplossing te kijken.
Hier hebben wij iedereen bij nodig. Een groot deel van het energieverbruik zit hem in de verwarming, douchen, keuken en veldverlichting.

5. Hoe gaan we samen de kosten verlagen en verduurzamen?

·Veldverlichting: Alle veldverlichting moet gelijk na de laatste training uit. Wanneer de veldverlichting per dag 1 uur eerder uitgaat, besparen wij ongeveer 1.000 kWh per maand. Het exacte bedrag dat bespaard wordt hangt af van de prijs die wij op dat moment betalen voor energie. Er wordt gesproken met de gemeente (de eigenaar van de lampen) over een vervanging naar zuinigere LED verlichting.

· Stookbeleid: De verwarming in het Clubhuis zal lager worden gezet en enkel gebruikt worden wanneer die echt nodig is. Alecto beschikt over een gezellige haard en we hebben genoeg hout, het is dus goed mogelijk dat deze wat vaker zal branden gedurende de winter.

· Verlichting Clubhuis: De verlichting in het clubhuis wordt gefaseerd vervangen van TL/PL naar ledlampen.

· Zonnepanelen: Alecto beschikt niet over zonnepanelen, er wordt onderzocht in hoeverre dit toepasbaar en rendabel is voor ons en hoe wij dit eventueel zouden moeten financieren.

· Alecto Droomfabriek Hockeydome: Ook hier gaan we zuinig om met het stoken en deze zal overdag indien mogelijk onverlicht zijn. Om te voorkomen dat vocht neerslaat op de vloer – en deze hierdoor glad wordt – zal er desondanks wel verwarmd moeten worden.


· Kleedkamers: Tijdens het winterseizoen gaan de kleedkamers inclusief de douches dicht.

Tot slot de oproep aan iedereen om de deuren te sluiten en de verlichting achter je uit te schakelen. Als wij allemaal bewuster met de energie omgaan, hebben we hier allemaal profijt van.

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen of ideeën hebben, dan horen we die uiteraard graag. Je kunt het bestuur hierover altijd aanspreken of mailen naar [email protected]


Het Bestuur

23-10-2022 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren