KNHB past naamgeving teams en leeftijdcategorie Heren 35+ aan

De KNHB heeft besloten met ingang van seizoen 2022-2023 aanpassingen door te voeren in de naamgeving van de diverse competitieteams en categorieën. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

·        In navolging van de aanpassing van de namen van de veteranenteams is nu in alle teamnamen – waar mogelijk – de leeftijdscategorie opgenomen. Dit bevordert de duidelijkheid zowel nationaal als internationaal. Bovendien zijn alle teamnamen zo in lijn met de namen waarvoor eerder bij de veteranen al was gekozen (30+, 35+ en 45+);

·        De leeftijdscategorie Heren 35+ wordt aangepast. De minimale leeftijd wordt 30+.
Alle leeftijdsgrenzen zijn nu bij zowel de dames als heren gelijk.

Zie het bijgevoegde schema 

Wijziging Heren 35+ naar Heren 30+

De KNHB heeft vanwege een aantal redenen de minimale leeftijd voor de Heren 35+ verlaagd naar 30 jaar. Hierdoor wordt de naam ook aangepast naar Heren 30+. Tevens wordt de dispensatieregeling aangepast en geldt voortaan de volgende regeling:

Voor de competities voor Heren 30+ teams geldt dat de spelers op 1 oktober van het lopende seizoen tenminste 30 jaar moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter per team per wedstrijd maximaal twee spelers uitkomen, die de leeftijd van 30 jaar op 1 oktober nog niet hebben bereikt maar op die datum tenminste 27 jaar zijn.

De KNHB voert deze aanpassing om de volgende redenen door:

·        Eenduidigheid: met deze wijziging sluiten de heren aan op de categorie indeling die bij de dames reeds werd gehanteerd (30+).

·        Met deze aanpassing wordt de doorstroming van teams van de reservecategorie naar de Heren 30+ en vanuit de Heren 30+ naar de Heren 45+ gestimuleerd. Op dit moment schuiven spelers vaak pas na hun 40e door naar de Heren 35+. Dit leidt tot een terugloop van het aantal Heren 35+ teams waardoor het moeilijker is daar, zowel in de top als in de breedte, een volwaardige competitie te organiseren. De aantallen reserveteams nemen echter toe.

·        Doordat spelers later doorstromen naar de Heren 35+, schuiven teams ook later door naar de Heren 45+. De aanpassing bevordert ook deze doorstroming zodat ook in de oudste leeftijdscategorie een goede competitie kan worden gewaarborgd. Met – daar waar mogelijk – aparte poules voor de teams die veel spelers van 60 jaar en ouder bevatten.

·        Deze maatregel helpt een beperkt aantal verenigingen die slechts over een beperkt aantal teams beschikken. Zij kunnen eerder spelers ook in hun Heren 30+ opnemen en hebben dan minder snel dispensatie nodig.


Bijlage
23-8-2022 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren