Terugkoppeling ledenenquête

Beste leden en ouders van jeugd leden,

Afgelopen woensdagavond hebben wij met onze contactpersonen van de KNHB de ledenenquête doorgenomen en geanalyseerd.

De 355 mensen die hem geheel of gedeeltelijk hebben ingevuld, hebben gezorgd voor een mooi en interessant beeld van onze club.

De uitkomsten van de enquête gaan wij gebruiken om onze visie en het meerjarenplan van Alecto op te stellen.
Voor de verdere uitwerking hiervan zullen wij op korte termijn leden actief benaderen voor ondersteuning en support en natuurlijk zijn jullie vrij om ons hiervoor ook te benaderen. Graag tav [email protected]

Voor  nu dank voor het invullen van de enquête en wij informeren jullie zodra er verdere uitwerkingen bekend zijn.

Namens het bestuur 
21-4-2022 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren