Reminder invullen enquête


Het animo voor het invullen van de enquête is al best aardig, maar voor een goed beeld willen wij graag iedereen vragen de lijst in te vullen.  In een aantal gevallen is de enquête niet volledig afgerond. Dus graag alle stappen goed doorlopen.

Beste leden van hockeyclub Alecto, 

De afgelopen twee jaar is een lastige periode geweest waarbij wij als club hebben geprobeerd de activiteiten op de club levend te houden binnen de corona maatregelen. Dit is niet eenvoudig geweest en wij als Bestuur hebben het gevoel dat de verbinding met en tussen de leden is verwaterd. Nu het normale leven zich weer lijkt te herstellen en de corona maatregelen verder worden afgeschaft vinden wij het als Bestuur belangrijk om de band tussen de leden en met de club weer aan te halen. Daarnaast vinden wij als Bestuur dat dit moment ook een gelegenheid biedt om verder in de toekomst te kijken en een visie en meerjarenplan te maken. Om hiervoor ook de wensen en verwachtingen van de leden in mee te nemen hebben wij in samenspraak met de KNHB een enquête opgesteld. Wij doen dan ook als Bestuur een oproep aan alle leden om een moment te nemen en de enquête in te vullen zodat wij deze kunnen gebruiken om de visie en het meerjarenplan op te stellen. 

Met de uitkomst van de enquête en de verdere uitwerking van de visie en het meerjarenplan zullen leden actief worden benaderd voor ondersteuning en support. 

Bijgaand de link naar de enquête.

https://survey.alchemer.eu/s3/90443027/Ledenenqu-te-Alecto

Het Bestuur

7-4-2022 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren