nieuwe Statuten

Beste leden,

Zoals besloten in de laatste Algemene Ledenvergadering zijn de statuten van LSC Alecto gewijzigd.
Bijgaand de nieuwe statuten.

Het bestuur
Bijlage
26-8-2021 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren