Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging ALV 

Het bestuur van de Leiderdorpse sportclub Alecto nodigt de leden van de vereniging* uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op woensdag 7 juli aanvang: 20.00 uur.

Graag vernemen wij uiterlijk 5 juli 2021 of u bij de ALV aanwezig wilt zijn zodat wij de notulen van de vorige vergadering kunnen toesturen.

Deze ALV staat in het teken de begroting 2021-2022
11-6-2021 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren