Contributie


Vanaf vandaag worden de jaarlijkse contributies weer geïnd. In de Algemene Leden Vergadering van afgelopen juli is besloten dejaarlijkse verhoging vanwege Corona niet door te voeren.

We hebben diverse vragen over de zaalcontributie (nu de zaalcompetitie niet doorgaat) en de jaarcontributie in verband met Corona ontvangen.

Over deze contributies kunnen wij de volgende toelichting geven

Bij de junioren is de zaalcontributie een onderdeel van de totale contributie. Nu de zaalcompetitie vervangen wordt door de midwintercompetitie kunnen wij geen reductie op de contributie verlenen daar vele kosten gewoon door blijven lopen (trainers, velden verlichting etc.), wij hopen op jullie begrip in deze.

Voor de senioren, waar normaal gesproken de zaalcontributie apart geïnd wordt, geldt dat diegenen die een midwintercompetitie willen spelen (en daarmee ook willen doortrainen) een aparte factuur gaan ontvangen.

Zoals iedereen weet heeft Corona een grote financiële impact op onze vereniging. Hierdoor kunnen we geen contributiekorting aan onze leden aanbieden. We rekenen op jullie begrip en vragen om jullie solidariteit met onze vereniging.

Het bestuur

10-11-2020 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren