Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging ALV
 
Het bestuur van de Leiderdorpse sportclub Alecto nodigt de leden en ouders van leden van de  vereniging uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering in het clubhuis of buiten bij goed weer. Rekening houdende met COVID-19 restricties. op 15 juli 2020  aanvang: 20.00 uur
 
 
Agenda 
 
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur.
3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2020.
4. Impact Corona
5. Presentatie begroting seizoen 2020-2021
6. Contributie vaststelling
7. Benoeming nieuw bestuurslid Jeugdhockey Mathieu Prins
8. Benoeming Vice Penningmeester Guido van Maren
9. Rondvraag
10. Sluiting
22-6-2020 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren