Alecto Samen Sterk - regels rond heropeningLeiderdorp, 02 mei 2020

Beste spelers en ouders van spelers,

Naar aanleiding van de mogelijkheden die het kabinet op 21 april jl. heeft gegeven is er nauwkeurig gekeken om de trainingen voor de jongste jeugd en jeugd te hervatten.
Via deze mail willen wij alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers van specifieke informatie voorzien. Mochten er vragen zijn mail dan naar [email protected].

Let op !
Onderaan dit document zijn verwijzingen naar belangrijke document voor zowel spelers, ouders, toezichthouders als begeleiders.
Lees deze aub aandachtig.


1. Uitgangspunten

Het volgende geldt als uitgangspunt:
• Veiligheid voor de kinderen en trainers staat voorop;
• De regels van het RIVM/het kabinet worden zonder concessie gevolgd;
• Indien ouders niet willen dat kinderen komen trainen wordt dat zonder nadere uitleg volledig gerespecteerd. Graag wel afmelden volgens de normale regels;
• Veiligheid van kinderen staat bovenaan, dus ook bij blessures of verwondingen;
• Er zijn situaties waarin de trainer geen 1,5 meter kan houden, denk hierbij bijvoorbeeld voor de jongste jeugd aan het strikken van een veter, wilt u niet dat uw kind in deze situatie terecht kan komen, kom dan niet trainen;
• Op het voorgaande worden geen concessies gedaan.

2. Trainingen en trainingstijden

Er wordt tot en met de E-jeugd op een half veld getraind. Vanaf de D-Jeugd wordt er op een heel veld getraind. Daardoor is het noodzakelijk om een nieuw schema te maken dat in overleg met de trainers is opgesteld. Hierbij is zoveel mogelijk de "oude” trainingstijd aangehouden.
Het trainingsschema is zo ingericht dat alle teams gefaseerd starten en eindigen met de training. Het betreden en verlaten van de velden gebeurt via de aangegeven ingang en uitgang, zie plattegrond in Richtlijnen voor brengen kinderen, komen naar L.S.C. Alecto. Ook voor de looproutes. Let hierop!

Het nieuwe trainingsschema wordt z.s.m. op de website www.alecto.nu gepubliceerd. De trainingen zullen 6 mei beginnen en gefaseerd opgeschaald worden.


3. Brengen en halen

Uitgangspunt bij de opzet van trainingen is dat er GEEN ouders/volwassenen op Alecto aanwezig zijn.
Dat vereist een zeer strakke planning met afspraken waar iedereen zich aan dient te houden! Uiteraard zal er altijd de juiste begeleiding aanwezig zijn waarvan altijd 1 corona coördinator en 2 begeleiders op het terrein.
Per jeugdteam zijn er naast de spelers altijd maximaal 2 trainers aanwezig.
Het is niet mogelijk om te parkeren op het parkeerterrein van Alecto. Deze is als "Kiss&Ride” en fietsenstalling ingericht.
We vragen de kinderen zoveel mogelijk (zelfstandig) naar Alecto te laten komen. Kom op tijd, maar niet te vroeg, maximaal 10 minuten voor aanvang van de training. Ben je niet op tijd dan kun je helaas niet mee trainen. Direct na het trainen moet iedereen het veld en het terrein van Alecto verlaten.
Voor jeugd die nog gebracht moet worden zal een kiss-ride systeem worden gehanteerd. Ouders mogen de auto niet verlaten en moeten na afzetten van hun kind het parkeerterrein van Alecto weer verlaten.
Fietsen moeten in de parkeervakken gezet worden. Ieder veld heeft zijn eigen plek, zet je fiets in het vak van het veld waar jij traint.

Op het terrein is een duidelijke looproute aangegeven waarbij de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Volg deze looproutes.


4. Praktische -algemene- regels

1. Je bent maximaal 10 minuten voor de training aanwezig.
2. Je komt zoveel mogelijk (zelfstandig) op de fiets en zet je fiets in de juiste stalling.
3. Je ouders zijn op het Alecto complex niet toegestaan.
4. Bij verhoging/koorts/verkoudheid/keelpijn/hoesten blijf je thuis.
5. Je gebruikt bij veld op/af alleen de aangegeven routes.
6. Je raakt alleen je eigen spullen - stick/bidon/bal - aan.
7. Je volgt de aanwijzingen direct op van je trainer of toezichthouder.
8. Trainingsmateriaal: dezelfde persoon haalt en ruimt op.
9. Spugen/rochelen = strikt verboden!
10. Je verlaat Alecto direct na de training via de aangegeven route met 1,5 meter afstand en thuis: direct handen wassen en douchen.
11. Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand.
12. Voordat je naar Alecto komt ga je naar het toilet en was je je handen.
13. Het clubhuis is dicht.

Tijdens de trainingen is er altijd een toezichthouder aanwezig om er op toe te zien dat de uitganspunten en regels door ouders en jeugd worden nagekomen. Bij het niet naleven van de regels en uitgangspunten geldt dat deelname aan trainingen niet meer mogelijk is.

Uiteraard zullen wij nauwgezet evalueren en bijsturen waar nodig.

Wij hopen en gaan er van uit dat wij met u samen hiermee de jeugd weer het hockeyplezier kunnen geven waar ze naar uitkijken.

Links naar belangrijke document:

Richtlijnen voor spelers

Richtlijnen voor begeleiders

Richtlijnen voor ouders en verzorgers

Richtlijn voor afzetten kinderen

Instructies voor toezichthouders

Corona escalatieprotocol

 

Met vriendelijke groet,

Namens "Het Covid Team” L.S.C. Alecto,

Peter Plooij
Voorzitter L.S.C. Alecto [email protected]

 

 

 2-5-2020 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren