Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Beste leden van Alecto,


Het bestuur van L.S.C. Alecto nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering.


Datum: woensdag 26 juni 2019

Plaats: Clubhuis Alecto

Aanvang: 20.00 uur


Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
  3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene ledenvergaderingen van 15 oktober 2018 (Resultatenvergadering seizoen 2018-2018 ) en 5 maart 2019 (algemene ledenvergadering inzake het tenue)
  4. Presentatie begroting seizoen 2019-2020
  5. Nieuw bestuurslid portefeuille Senioren en Tuchtzaken
  6. Benoeming Lid van Verdienste
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De stukken voor de Algemene ledenvergadering kun je vanaf 19 juni 2019 opvragen bij Kim Chang, secretaris: [email protected]12-6-2019 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren