Alecto kiest voor nieuw tenue

In de ALV van dinsdag 5 maart koos de Algemene Ledenvergadering van Alecto met ruime meerderheid voor een nieuw tenue.


Onder grote belangstelling van senioren en jeugd werd in het clubhuis gekozen voor een nieuw tenue: een geel/donkerblauw shirt, donkerblauw rokje/broekje en gele sokken.


Het is voor het eerst in het bestaan van de club dat er een wijziging komt in de tenuekleuren. Van geel/bruin gaat Alecto naar geel/donkerblauw.


Veel besproken thema

Een jaar geleden werd voor het eerst aan jeugd- en seniorleden de mogelijkheid gegeven om in een ledenenquête hun mening te geven over het geel/bruine tenue. In de maanden daarna is het tenue een veelbesproken thema geweest in de ALV van zowel het voorjaar als het najaar, en ook tijdens de Alecto Beleidsavond in oktober 2018 was het tenue onderwerp van gesprek. 


Kledingcommissie

In opdracht van de ALV en het bestuur werd een kledingcommissie samengesteld, die aan de slag ging met ideeën voor een nieuw tenue, het professionaliseren van de hele kledinglijn en met het onderzoeken van mogelijkheden voor samenwerking met kledingleveranciers. In dat onderzoek is gekeken naar onder meer prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid, ervaring, combinatie met trainingspakken/vesten/truien en sponsormogelijkheden.


Jeugdpanel

Om ook de jeugdleden erbij te betrekken, werd een jeugdpanel samengesteld. In totaal 28 jeugdleden hebben de eerste ontwerpen bekeken en becommentarieerd. Ook stelden ze een top-5 samen van favoriete ontwerpen. Uit die vijf werden er drie gekozen die aan deze ALV werden voorgelegd.


Jeugd gaf stemadvies

Ook in de ALV was er een rol voor de jeugd weggelegd. Een bewuste keuze: want hoewel leden onder de 18 jaar volgens de statuten geen stemrecht in de ALV hebben, wilden kledingcommissie en bestuur hen toch op een andere manier een stem geven. Daarom mochten jeugdleden tijdens de ALV een stemadvies uitbrengen. Dit stemadvies is overgenomen door het hele bestuur.