In memoriam: Hugo de Sitter

Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat Hugo de Sitter is overleden. 
Hugo is jarenlang lid geweest van Alecto. Hij was een van de oud-gedienden van heren Veteranen LB. Hugo kon het beste getypeerd worden als een echte team-speler. Enthousiast, altijd aanwezig, multi-inzetbaar op het veld en de deur van Hugo en Thea stond altijd open voor de welbekende derde helft.
Hugo's multi-inzetbaarheid gold ook buiten de lijnen. Hugo en Thea zijn postadres geweest voor de Koerier, Hugo is meermalen actief geweest als lid van de kascommissie, was betrokken bij de verbouwing van de keuken en hij heeft tien jaar de ledenadministratie en contributie inning van Alecto verzorgd. Hugo was tevens een trouwe bezoeker van de Algemene Ledenvergadering, waarbij hij altijd kritisch meedacht met de ontwikkelingen binnen de vereniging. Ik heb Hugo leren kennen als iemand die in stilte veel werk verzette en altijd bereid was mee te denken.
Hugo is 66 jaar geworden. Namens het bestuur van Alecto wil ik Thea, de kinderen en kleinzoon Thijs sterkte wensen.

Carlijn Bergshoeff
12-7-2016 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren