Athletic Skills Model


Het Athletic Skills Model heeft tot doel de jonge sporter te ontwikkelen tot een veelzijdige goede beweger, die vervolgens uitgroeit tot een atleet; deze atleet gaat zich specialiseren in één sport en tot slot zal de atleet zich binnen de sport gaan ontwikkelen tot een absolute specialist. De focus ligt dus niet alleen maar op het creëren van een goede hockeyer, maar voornamelijk tot het opleiden van een goede beweger. We gaan dus uit van een ‘late specialisatie’, maar een vroege betrokkenheid bij de hoofdsport.

Het Athletic Skills Model (ASM) is een andere manier om goed te leren bewegen en dient als springplank voor een langere sportcarrière met betere prestaties, maar bovenal voor een gezonder leven, met minder blessures, minder uitval en meer plezier. Binnen de ASM beweegprogramma’s is spel, variatie en plezier gekoppeld aan motorisch leren

Bij Alecto hebben we ervoor gekozen om dit via een groeimodel te implementeren. Vanaf het seizoen 2017-2018 is de start gemaakt bij de 2e jaars E-jeugd waarna er per jaar steeds een lijn bij gaat komen. Het doel is om uiteindelijk in 2022 in alle lijnen een duidelijke opleiding vanuit de ASM gedachte te hebben geïmplementeerd.

In de praktijk zal dit betekenen dat kinderen naast een hockeytraining ook andere sport- of spelvormen gaan beoefenen, uitgaande van onderstaande 10 basis motorische vaardigheden:

gaan & lopen

springen & landen

trappen & schieten

zwaaien

balanceren

bewegen op muziek

rollen & duikelen

stoeien & vechten

gooien, slaan & vangen

klimmen & klauteren
 

In het seizoen 2018-2019 zullen al deze motorische vaardigheden behandeld worden, verspreid over het hele jaar volgens een vastgesteld programma.

Meer informatie over het ASM en de implementatie hiervan op Alecto? Stuur een mail naar Stefan Duyf via [email protected]