Junioren

Hockeyen in de Junioren bij Alecto

In het seizoen 2023-2024 zijn er 30 jeugdteams op Alecto en zijn er 15 jongste jeugdteams actief. Ook is er binnen Alecto uitgebreid aandacht voor mensen met een lichamelijke beperking, zij zijn actief in het LG-team van Alecto.

Wij proberen op zoveel mogelijk manieren rekening te houden met de wensen en de passie van het individu, het team en de club. Alecto houdt rekening met ieders ambitie en talent, om zodoende voor iedereen een zo goed mogelijk plekje te vinden.


De Technisch Coördinator

De Technisch Coördinator van Alecto is verantwoordelijk voor alle hockeyactiviteiten binnen Alecto. Deze coördinator houdt zich vanuit Alecto bezig met het organiseren van het opleidingsplan, de jeugdopleidingen, de coachavonden en de beoordelingen en evaluaties van teams en trainers. Naast de reguliere werkzaamheden, voortkomend uit het Alecto-beleidsplan richt de technisch coördinator zich ook op het organiseren van diverse clinics en specialisten trainingen, zoals techniekentrainingen en strafcornertrainingen. Het juniorenhockey is voor de niet-selectie teams onderdeel van de portefeuille van het bestuurslid jeugdhockey en jongste jeugd: Paul Kortekaas [email protected]


Lijncoördinatoren

De technisch coördinator en het bestuurslid worden ondersteund door de verschillende lijncoördinatoren. Deze vrijwilligers zijn het cement tussen de stenen en brengen de verbinding tussen de spelers, teams en ouders en het technisch hart van Alecto. Deze lijncoördinatoren hebben vaak contact met coaches en spelers en "voelen” goed aan wat er speelt. Mocht er dus iets zijn wat uw kind of het team van uw kind aangaat dan kan u altijd terecht bij de lijncoördinator die u wellicht al gelijk verder kan helpen.

In het Bondsreglement van de KNHB (https://www.knhb.nl/) zijn de leeftijdscategorieën vastgesteld voor deelname aan de door de KNHB georganiseerde competities. Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende bonds- c.q. competitiejaar:
  • Jonger dan 6 jaar: Onder7 (bij Alecto t/m 6 jaar: Kabouters en Benjamini’s);
  • 6 of 7 jaar: Onder8;
  • 8 of 9 jaar: Onder10;
  • 10 of 11 jaar: Onder12;
  • 12 of 13 jaar: Onder14;
  • 14 of 15 jaar: Onder16;
  • 16 of 17 jaar: Onder18.

Onder 18:
Lijncoördinator Onder18: Jan van Beukering: [email protected] / [email protected]

Onder 16:
Lijncoördinator Onder16: Jan van Beukering: [email protected] / [email protected]

Onder 14:
Lijncoördinator Onder14: Annet Rietkerk: [email protected]

Onder 12:
Lijncoördinator Onder12: Joyce Lemmens / Lies Leunissen-Boer: [email protected]