Selectiebeleid 2022 - 2023

Selectiebeleid voor Alecto 2022 - 2023

De commissie tophockey heeft samen met de lijncoördinatoren het selectiebeleid opgesteld. Dit beleid geldt voor alle jeugdteams van Alecto, dus alle topteams, 2e lijns-teams en breedteteams.

Het belangrijkste verschil met voorgaande jaren is dat er geen selectietrainingen meer georganiseerd gaan worden. Dit om te voorkomen dat er alleen naar een momentopname gekeken wordt. Gedurende het hele seizoen zal door een beoordelingscommissie naar alle kinderen in alle teams gekeken worden, zodat iedereen een kans krijgt als hij of zij dat wil om in een selectieteam te komen.

Voor de indeling van seizoen 2022-2023 is de beoordelingscommissie al vanaf het begin van het seizoen naar wedstrijden en trainingen van alle jeugdteams aan het kijken om de spelers beoordelen. Alle jeugdleden zijn gedurende het seizoen natuurlijk ook beoordeeld door hun trainer/coach. Op basis van alle input zal de teamindeling voor komend seizoen gemaakt worden.

Het selectiebeleid kan je hier bekijken. Heb je hier vragen over dan kan je die stellen via [email protected], dan krijg je zo snel mogelijk antwoord.


Informatie over meetrainen met hogere teams

In de 2e helft van het seizoen is er voor jeugdleden de mogelijkheid om mee te trainen met hogere teams. Met dit bericht willen we voor iedereen (trainers, coaches, ouders en spelers) duidelijk maken hoe dit werkt, aangezien we begrepen hebben dat hier wat onduidelijkheden over zijn.

Bij de jeugdteams van Alecto hebben we drie soorten teams: breedteteams, 2e lijns-teams en topteams.
  • Topteams zijn alle eerste jeugdteams (A1, B1, C1 en D1)
  • 2e lijns-teams zijn meisjes D2, C2 en B2 en de jongens D2 en C2
  • Breedte-teams zijn alle overige teams
Vanaf de 2e helft van het seizoen mogen kinderen die hiervoor gevraagd worden meetrainen met een hoger team. Let op, dit mag, het hoeft niet. Het werkt als volgt:

  • Ben je 2e jaars in een topteam dan mag je op uitnodiging van de trainer gaan mee trainen met het topteam van de opvolgende lijn (dus zit je in D1, dan mag je meetrainen met C1). Belangrijk is dat de trainingsbelasting per week 3x blijft, dus afhankelijk van hoe vaak je traint vervalt er dan eventueel 1 van je eigen trainingen. Trainers/coaches van betreffende topteams regelen onderling en in overleg met de TM wie wanneer met welk team gaat meetrainen. En afhankelijk van het aantal spelers bekijken de trainers of dit elke week kan, of eens in de 2 weken.
  • Ben je 2e jaars in een 2e lijns-team, dan mag je op uitnodiging van de trainer mee trainen met het topteam van dezelfde lijn (dus D2 mag meetrainen met D1, en C2 traint mee met C1). Dit is een extra training, dus je eigen trainingen blijven net zo belangrijk. Trainers/coaches van betreffende teams regelen onderling en in overleg met de TM wie wanneer met welk team gaat meetrainen. En afhankelijk van het aantal spelers bekijken de trainers of dit elke week kan, of eens in de 2 weken.
  • Ben je 1e jaars speler in een topteam, dan train je de komende tijd gewoon mee in je eigen team. Tenzij er sprake is van uitzonderlijk talent en duidelijke behoefte aan meer uitdaging, dan zal er in overleg met TM en trainers/coaches besloten kunnen worden om alvast in een hoger team of volgende lijn mee te trainen.
  • Ben je 1e jaars speler in een 2e lijns-team, dan mag je meetrainen met het topteam van dezelfde lijn (bijvoorbeeld zit je in D2 dan mag je meetrainen met D1.
  • Zit je in een breedteteam en heb je behoefte aan meer uitdaging en ben je extra gemotiveerd? Dan kan je dat aangeven bij jouw coach of trainer. Deze zullen dit zelf ook in de gaten houden. Dit kun je zelf opgeven bij de TM van jouw lijn. C+D jeugd: [email protected]. B+A jeugd: [email protected]. Daarnaast zal voor de tweede seizoenshelft start hier ook uitvraag naar gedaan worden bij de trainers en coaches door de TM's. In overleg met de lijncoördinator, de TM en de trainer/coach van het 2e lijns-team in dezelfde lijn wordt bepaald wie mag meetrainen en wanneer. De trainer van het 2e lijns-team bepaalt uiteindelijk wie er mogen mee trainen en hoe vaak en wanneer, afhankelijk van het aantal geïnteresseerden (voorbeeld, speel je in D5, dan kan je misschien mee trainen met D2). Dit is een extra training, je eigen training blijft dus net zo belangrijk.

In alle gevallen geldt dat deze extra uitdaging niet mag zorgen voor minder motivatie en/of meer absentie bij de eigen training, want dan vervalt het meetrainen voor deze persoon meteen.

De trainers overleggen onderling welke trainingsdag handig is voor de extra training en de hoeveelheid spelers per keer. Belangrijk is dat de eigen training geen kwaliteit verliest en dat er altijd genoeg spelers op de eigen training aanwezig zijn.

Als je vragen hebt over het meetrainen, kan je die stellen aan jouw coach of trainer.