Tophockey Alecto

Tophockey op Alecto
Streven naar de top is onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van wedstrijdsport. Bij L.S.C. Alecto is dat niet anders. Alecto zal tophockey de komende jaren verder ontwikkelen. In eerste instantie richt de commissie Tophockey (CTH) haar activiteiten op de ontwikkeling van de jeugd. Een adequate ondersteuning van toptalent is een noodzakelijke voorwaarde voor doorstroom naar de Dames 1 en Heren1. Daarnaast besteedt de CTH aandacht aan de hoogste teams (D1, D2, H1 en H2) bij de senioren. Uiteraard doet de CTH dat niet alleen. Er bestaat een intensieve samenwerking met de coördinatoren van het jeugdhockey en de keepersopleiding. Niet minder belangrijk is de samenwerking met het technisch kader binnen Alecto. Het technisch kader bestaat uit de Technisch Directeur en de coaches van Dames 1 en Heren 1.

Voor de ondersteuning en begeleiding van Tophockey zijn ook de beschikbare financiën essentieel. De CTH werkt op dit vlak nauw samen met de sponsorcommissie en het Bestuur.

Alecto streeft ernaar om met Heren 1 en Dames 1 en ook met de jeugd aansprekend hockey te spelen en in de (Leidse) regio een vooruitstrevende positie in te nemen op het gebied van prestatief hockey.
 
Ambitie:
Voor de komende jaren is de ambitie voor Heren 1 om een stabiele positie in de (nieuwe) Overgangsklasse te verwerven. Bij Dames 1 is terugkeer naar de Overgangsklasse inmiddels een feit en streven wij naar een stabiele positie in de top 5 op termijn te bereiken. Om dit te kunnen bereiken moeten wij inzetten op de ondersteuning van de jeugd. De CTH begint daarbij al met de Jongste Jeugd. Vanaf dit seizoen heeft de ontwikkeling van de jongste jeugd een prominentere plaats gekregen in de commissie, en de doorstroom naar de junioren is een belangrijk aandachtspunt. Aan de ontwikkeling van de Top jeugd binnen Alecto is met ingang van het seizoen 2012-2013 een extra impuls gegeven.

Voor de hogere jeugdteams is de doelstelling om te spelen in de Super A/B-competitie. Voor C-categorie is dat IDCII/Topklasse en voor de D-categorie wordt gestreefd naar deelname aan de (sub)Topklasse.

Het niveau van Heren 2 en Dames 2 dient zodanig te zijn dat spelers van deze teams worden opgeleid en kunnen doorstromen naar de eerste teams. De uiteindelijke klassering van deze teams is ondergeschikt aan het clubbelang namelijk om jeugdige hockeytalenten bij Alecto onder begeleiding van ervaren spelers klaar te stomen voor het eerste team en reservespelers en of spelers die terugkomen van blessures wedstrijdritme op te laten doen.

De selecties van de eerste teams dienen zoveel mogelijk te bestaan uit spelers die zijn doorgestroomd uit de eigen jeugdopleiding. De eerste teams dienen daarom voldoende herkenbaar en bereikbaar voor de eigen jeugdspelers te zijn.

Wat doet de Tophockeycommissie?
De Tophockeycommissie houdt zich onder meer bezig met:
- het aanstellen van trainers, coaches, elftalbegeleiders, medische begeleiding
- het houden van voortgangsgesprekken met spelers en begeleidingsteams
- het maken van beleidsplannen
- het begeleiden en opleiden van trainers en coaches
- de verdere professionalisering van de vereniging
- vormgeven van de opleiding voor Topjeugd
- afstemmen van beleid met de Technisch Directeur
 
De jeugd heeft de toekomst! Hoe vaardiger de jeugd is, hoe groter het plezier in het spel is. De opzet van de jeugdopleiding is dan ook om elk jeugdlid zo goed mogelijk te leren hockeyen. Al vanaf de E-categorie wordt een groot gedeelte van onze jeugd opgeleid voor de topteams, in de hoop dat velen uiteindelijk terecht zullen komen in Dames of Heren 1. Dit betekent dat al in de jeugd heel veel van ze wordt gevraagd. Om een ieder op jonge leeftijd de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen, trainen de meeste teams twee a drie maal per week.

De coördinatie van de uitvoering van het tophockeybeleid bij Alecto ligt bij de Technisch Directeur. De elftallen in de D, C, B en A-categorieën worden ingedeeld op sterkte. Het is de bedoeling door actieve 'scouting' alle spelers en speelsters zoveel mogelijk te volgen, zodat degenen die zich langzamer ontwikkelen altijd de kans houden om 'hogerop' te komen.

Topsport accommodatie:
Voor het kunnen beoefenen van Topsport dienen ook de randvoorwaarden goed te worden ingevuld. Het complex van L.S.C. Alecto is uitermate geschikt voor Tophockey met 2 watervelden en 2 semi-watervelden. Een videotoren geeft de mogelijkheid om de verrichtingen tijdens de trainingen en wedstrijden op te nemen, zodat er wedstrijd- en individuele analyses kunnen plaatsvinden. Op medisch gebied beschikt Alecto over een fysiotherapeut en is er in het clubhuis een medische ruimte. Vanaf seizoen 2017-2018 beschikt Alecto ook over een zogenaamde ‘blaashal’ voor zaalhockey.
 
Organisatie Tophockey
De ondersteuning van het tophockey doet de Commissie Tophockey (CTH) niet alleen. Voor technisch-inhoudelijke hockey zaken en begeleiding van de jeugd werkt zij nauw samen met de Technisch Directeur (TD).

Beleid teamindeling Alecto:

Meer lezen