Jongste Jeugd

Onderstaande uitleg is bestemd voor ouders van (aanstaande) jongste jeugdleden.
 
Indien u iets voelt voor een lidmaatschap van uw kind bij Alecto, wordt u verzocht contact op te nemen met de desbetreffende jeugd lijncoördinator (zie hieronder).
 
Alle leden worden conform de richtlijnen van de KNHB ingedeeld in categorieën.
De peildatum om te bepalen in welke leeftijdscategorie men speelt is 1 oktober.
 
Overige informatie over het lidmaatschap treft u aan onder ‘Word nu lid’. Op verschillende momenten kunnen jongste jeugd leden instromen. Instroom vindt altijd plaats in overleg met de desbetreffende coördinator. Hieronder treft u informatie aan over het hockeyen bij de Jongste Jeugd.
 
Onder 7 (Kabouters)
De Kabouters krijgen in trainingsgroepjes onder begeleiding van oudere jeugdleden en/of ouders de eerste beginselen aangeleerd. Kabouterhockey is onder meer gericht op het aanleren van motorische vaardigheden, loopscholing, balvaardigheid en de eerste beginselen van het hockey. Centraal staat het goed leren bewegen. Voor de training hebben de kinderen nodig:
- gebitsbescherming/bitje (verplicht!)
- scheenbeschermers (verplicht!)
- een stick (kan eventueel tijdelijk geleend worden tijdens de training)
- kunstgrasschoenen
 
Training Onder 7 (Kabouters):
Zaterdag 8.30 - 09.30 uur.
 
Leeftijden voor de kabouters zijn 4 & 5 jaar.
Voor meer informatie: Lijncoördinator Kabouters- en Benjamini's: Felix Hogenbirk
Emailadres: [email protected]
 
Onder 7 (Benjamini’s)
Benjamini’s krijgen in trainingsgroepjes onder begeleiding van oudere jeugdleden en/of ouders de eerste beginselen aangeleerd. Centraal staat het op spelenderwijs leren hockeyen en 'vriendjes worden met bal en stick'. Voor de training hebben de kinderen nodig:
- gebitsbescherming/bitje (verplicht!)
- scheenbeschermers (verplicht!)
- een stick (kan eventueel tijdelijk geleend worden tijdens de training)
- kunstgrasschoenen
 
Training Onder 7 (Benjamini’s):
Zaterdag 8.30 - 9.30 uur.
 
Leeftijden voor de benjamini’s zijn 5 en 6 jaar.
Voor meer informatie: Lijncoördinator Kabouters- en Benjamini's: Felix Hogenbirk
Emailadres: [email protected]
 
Onder 8 (F-lijn)
In de F-lijn leren de kinderen de basis van het hockeyspel. Ze maken voor het eerst kennis met officiële wedstrijden en tegenstanders. Ze spelen de eerste twee perioden in 3-tallen na de winter gaan ze over naar 6-tallen.
 
Training Onder 8 (F-jes):
Woensdag 16.15 – 17.15 uur
Vrijdag 16.30 – 17.30 uur (vrijwillige inlooptraining F-jes en eerstejaars E).
Wedstrijden zijn op zaterdag.
 
Leeftijden voor de F-jes zijn 7 en 8 jaar.
Voor meer informatie: Lijncoördinator F-jes: Mark van Koperen
Emailadres: [email protected]
 
Onder 9, Onder 10 (E-lijn)
De E-lijn bestaat uit de eerstejaars E en de tweedejaars E. Deze kinderen hebben veelal al anderhalf jaar Benjamini- en F-training als basis.
In de E-lijn ligt de nadruk op het automatiseren van de bij de F aangeleerde basis en een uitbreiding van de techniek en tactiek.
 
Aan het begin van het seizoen tot en met december kunnen nieuwe E-leden instromen.
Vervolgens, indien er ruimte in een team is, ook als spelend lid. In de tweede helft van het seizoen is instroom als training lid ook mogelijk. (Dit gaat in overleg met de E-lijncoördinator en trainer/coach.)
 
Training Onder 9 (eerstejaars E):
Woensdag 16.15 - 17.15 uur
Vrijdag 16.30 - 17.30 uur (vrijwillige inlooptraining voor F-jes en eerstejaars E)
Wedstrijden zijn op zaterdag
 
Leeftijden voor eerstejaars E zijn 8 en 9 jaar.
Voor meer informatie: Lijncoördinatoren: Marian Dessing
Emailadres: [email protected]
 
Training Onder 10 (tweedejaars E):
Woensdag 16.15 – 17.15 uur (alle teams)
Vrijdag 16.30 - 17.30 uur (alle teams)
Wedstrijden zijn op zaterdag.
 
Leeftijden tweedejaars E zijn 9 en 10 jaar.
Voor meer informatie: Lijncoördinator: Carianne Batenburg
Emailadres: [email protected]
 
Wedsrijdsecretariaat Jongste Jeugd
Wedstrijdsecretaris: Carina van Leeuwen
 
Trainingscoördinatie
Thomas Vasiluta [email protected]