Technisch Kader


Kwaliteit = Enthousiasme x Vakkundigheid

Met dit uitgangspunt leiden wij trainers en coaches (Technisch Kader) op binnen Alecto. Het overbrengen van hun enthousiasme en vakkundigheid op de jeugdspelers, is namelijk essentieel om de kwaliteit van het hockey op Alecto te blijven verbeteren. Met alleen het ene of alleen het andere ben je volgens ons nog geen goede, professionele trainer. Een gezonde combinatie van beide factoren is waar we naar op zoek zijn!

Het Technisch kader is de kern van de Alecto Jeugdopleiding. Daarom is het noodzakelijk om kader goed te begeleiden en op te leiden. Omdat dit zo belangrijk is, is er een apart ‘Opleidingsplan Technisch Kader’ waar alle facetten hieromtrent worden beschreven. Hieronder een greep uit dit plan.

Missie
"De missie van Alecto is om een vooruitstrevende club te zijn op het gebied van kader opleiding. Een gestructureerd plan, persoonlijke begeleiding, enthousiasme en vakkundigheid genereren zowel intern als extern aantrekkingskracht om op Alecto als trainer aan de slag te gaan. Alle trainers binnen Alecto werken samen als één team om elkaar continue uit te dagen en beter te maken.”

Visie

Een kaderplan dient voor het opleiden, ontwikkelen & behouden van goed opgeleide trainers die hun enthousiasme & vakkundigheid elk hockeymoment weer kunnen overbrengen op de spelers. De trainers vormen zelf ook een team, waarin kennis wordt gedeeld, inspiratie wordt opgedaan en situaties worden besproken, alles met als doel om de kwaliteit van de individuele trainer te verbeteren. De club faciliteert het platform waarin trainers kunnen leren & sparren over het vak.”

Doelen

Het doel van het opleiden van trainers op Alecto is drieledig.

Goed opgeleid kader binnen de club resulteert in een goede begeleiding van de hockeyspelers, zodat zij optimaal hun sport kunnen beoefenen, zowel in de breedte als in de top. Prestatie & plezier gaan hierbij hand in hand!

In alle 1e lijns-teams en schaduwteams staan gekwalificeerde trainers & coaches, waarbij in de breedte teams trainers staan die vaardig zijn om talent te ontdekken en spelers te blijven enthousiasmeren!

Voor zowel trainers en coaches binnen de club als buiten de club staat Alecto bekend als een club waarin trainers goed worden opgeleid en waar plek is om ambities waar te maken!

Opleiding

Het opleiden van kader kan zowel extern als intern. Op Alecto hebben we de ambitie om trainers op te leiden met zoveel mogelijk eigen middelen (intern). De ambitie is om uiteindelijk een eigen Alecto Trainers Academie te hebben die trainers opleidt tot een Trainer A niveau.

Onder eigen middelen wordt o.a. verstaan:

Train de Trainer – een traject waarbij de trainers van de 1e lijns-teams met elkaar om de tafel zitten om opdrachten te maken, elkaar te evalueren, over hockey te praten en kennis te delen

Trainersbijeenkomsten – diverse thema bijeenkomsten per jaar met ieder een uniek thema die toegankelijk is voor alle trainers op Alecto

Trainerscoaches – door het aanstellen van trainerscoaches (die plaatsnemen in de Trainerscommissie) krijgen alle trainers op Alecto de aandacht die ze verdienen. Trainerscoaches hebben ieder een bepaald aantal trainers onder zich die ze een jaar lang begeleiden.

Assisteren – het meelopen met andere trainers zorgt er al voor dat trainers opgeleid worden
 

Begeleiding

Het begeleiden van trainers is een essentieel onderdeel om trainers de aandacht te blijven geven die ze verdienen. De focus moet binnen een jeugdopleiding namelijk niet alleen op de spelers liggen, maar ook zeker op degene die deze spelers begeleidt – trainers & coaches.

De organisatie op Alecto is zo ingericht dat de begeleiding van trainers van de breedte teams wordt opgepakt door leden van de Trainerscommissie. In deze commissie zitten trainerscoaches die zijn opgeleid om trainers & coaches te begeleiden in hun functioneren. Ze voorzien trainers van feedback en zijn tevens hun sparringpartner en beoordelaar.

De trainers & coaches van de 1e lijns-teams en schaduwteams staan onder begeleiding van de Technisch Manager (bij gebrek hieraan valt deze taak onder de Technisch Directeur). De Technisch Manager loopt rond bij de trainingen, bespreekt hockey inhoudelijke vraagstukken, daagt de trainers uit en geeft ze feedback. Tevens organiseert de Technisch Manager evaluatiegesprekken met deze trainers.