Velden & Accommodatie Commissie

 
De Velden en Accommodatie Commissie (VAC) is verantwoordelijk voor het gehele hockeycomplex van Alecto en alle activiteiten die hier direct en direct mee te maken hebben. Het is haar primaire taak om het gehele complex van Alecto alsmede het clubhuis te onderhouden, schoon te maken en in stand te houden, en - waar mogelijk - te verbeteren.
 

Hockeyvelden:

De VAC heeft in 2008 twee nieuwe hockeyvelden opgeleverd waarvan één waterveld. Bovendien is er rond het waterveld een nieuwe lichtinstallatie aangebracht en is er een volledig nieuw beregeningssysteem aangelegd voor de drie velden met bronwater in plaats van slootwater.
 

Ook staat er nu een prachtig scorebord en een tribune bij het nieuwe waterveld, welke zijn geschonken door de Vrienden van Alecto.

Klik hier voor een chronologisch foto-overzicht in PDF (8 Mb) van de realisatie van het waterveld.
 

Clubhuis:

Er is een nieuw terras gekomen met nieuw meubilair en de twee grote kleedkamers zijn heringericht.
 

Complex:

De oprijlaan is vernieuwd en van afwatering voorzien. Er is een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd met een 2e toegang tot het complex.
 

Major Domus:

Op wedstrijddagen is de Major Domus het eerste aanspreekpunt voor spelers en bezoekers van Alecto en daarom een enorm belangrijke functie binnen de organisatie van Alecto. Hoewel men bij de vertaling van Major Domus uitkomt op: de opperste huishofmeester of eerste huisbediende, is de Major Domus de directe vertegenwoordiger van het bestuur van de vereniging.
 

De coördinator van de Major Domus is Hans Rozier (tel. 071-5893359).
 

Naschoolse opvang

Met betrekking tot de Naschoolse Opvang is Alecto verplicht er zorg voor te dragen dat de kinderen die hiervan gebruik maken in een veilige omgeving kunnen spelen.
 

De VAC heeft dan ook regelmatig contact met de leiding van de SKL om de veiligheid te waarborgen en binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen.
 

Defecten en mankementen aan velden, clubhuis, hekwerken, installaties, etc. kunt u melden bij Bas Jiskoot